Manylion y mater

Housing and Assets Portfolio Recovery Business Plan

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 5 Awst 2021 by Pwyllgor Adfer

Cyswllt: Ceri Shotton, Committee Officer E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Cynllun Busnes Adfer y Portffolio Tai ac Asedau

Description (Welsh): Adolygu’r Cynllun Busnes Adfer ar gyfer y Portffolio Tai ac Asedau.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen