Manylion y mater

Capital Programme Monitoring 2021/22 (Month 4)

To present the Month 4 Capital Programme information for 2021/22.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/08/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 21 Medi 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Monitro Rhaglen Gyfalaf 2021/22 (Mis 4)

Description (Welsh): Darparu gwybodaeth am Raglen Gyfalaf Mis 4 ar gyfer 2021/22.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Capital Programme Monitoring 2021/22 (Month 4)