Manylion y mater

Treasury Management Annual Report 2020/21

To present the draft Annual Treasury Management Report for 2020/21 for recommendation to Council.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/08/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 21 Medi 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys 2020/21

Description (Welsh): Cyflwyno Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys 2020/21 drafft i'r Aelodau i'w argymell i'r Cyngor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Treasury Management Annual Report 2020/21