Manylion y mater

Development of a Corporate Self-Assessment Model

To update Members on the development of a Self-Assessment Model.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/08/2021

Report Type: (All Report Types);

Angen penderfyniad: 28 Gorff 2021 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Adran: Governance

Title (Welsh): Datblygu Model Hunanasesu Corfforaethol

Description (Welsh): Diweddaru'r Aelodau yngl┼Ěn â datblygu Model Hunanasesu Corfforaethol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Development of a Self-Assessment Model