Manylion y mater

Counter-Fraud Arrangements in the Welsh Public Sector

To inform the Governance & Audit Committee of the outcome of the national review by Audit Wales on the Counter-Fraud Arrangements within the Welsh Public Sector.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/08/2021

Report Type: (All Report Types);

Angen penderfyniad: 28 Gorff 2021 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Archwilio Mewnol

Adran: Governance

Title (Welsh): Trefniadau Gwrth-Dwyll yn Sector Cyhoeddus Cymru

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu am ganlyniad yr adolygiad cenedlaethol gan Archwilio Cymru ar y Trefniadau Gwrth-Dwyll o fewn Sector Cyhoeddus Cymru.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Counter-Fraud Arrangements in the Welsh Public Sector