Manylion y mater

Penn Review of the Ethical Standards Framework

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 6 Medi 2021 by Pwyllgor Safonau

Cyswllt: Gareth Owens E-bost: gareth.legal@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Adolygiad Penn o’r Fframwaith Safonau Moesegol

Description (Welsh): Rhybuddio'r Pwyllgor am fodolaeth a llinell amser ar gyfer adolygiad o'r fframwaith cyfan ar gyfer hyrwyddo ymddygiad da sydd wedi'i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru.

Penderfyniadau

Agenda items