Manylion y mater

Protocol on acting outside the ward

To enable Council to consider the revised protocol.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/08/2021

Angen penderfyniad: 22 Gorff 2021 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Protocol ar weithredu tu allan i’r ward

Description (Welsh): Er mwyn galluogi'r Cyngor i ystyried y protocol diwygiedig.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Protocol on acting outside the ward