Manylion y mater

Amendments to the Rules of Procedure

To enable Council to consider the revised protocol.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/08/2021

Angen penderfyniad: 22 Gorff 2021 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Diwygiadau i Reolau’r Weithdrefn

Description (Welsh): Er mwyn galluogi'r Cyngor i ystyried y protocol diwygiedig.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Amendments to the Rules of Procedure