Manylion y mater

Member Workshops Briefings and Seminars Update

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 30 Medi 2021 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad ar Seminarau, Sesiynau Briffio a Gweithdai Aelodau

Description (Welsh): rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ynghylch y digwyddiadau ymgysylltu a gynhaliwyd ers yr adroddiad diwethaf

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen