Manylion y mater

Medium Term Financial Strategy (MTFS) and Budget 2022/23

To present the first estimate for the budget requirement for 2022/23 and the strategy for funding the requirement.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/06/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 8 Gorff 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Chyllideb 2022/23

Description (Welsh): Cyflwyno’r amcangyfrif cyntaf ar gyfer gofynion y gyllideb ar gyfer 2022/23 a’r strategaeth o ran cyllido’r gofynion.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • MTFS and Council Fund Budget 2022/23