Manylion y mater

Digital Flintshire

To review and update the Council’s current Digital Strategy.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 25/06/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 8 Gorff 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Finance

Title (Welsh): Sir y Fflint Digidol

Description (Welsh): Adolygu a diweddaru Strategaeth Ddigidol bresennol y Cyngor.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Digital Flintshire