Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2020/21 (Outturn) and Capital Programme Monitoring 2020/21 (Outturn)

To present the Revenue Budget Monitoring (Outturn) and Capital Programme Monitoring (Outturn) for 2020/21.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/06/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 8 Gorff 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2020/21 (alldro) a Monitro Rhaglen Gyfalaf 2020/21 (alldro)

Description (Welsh): Cyflwyno Monitro Cyllideb Refeniw (alldro) a Monitro Rhaglen Gyfalaf (alldro) ar gyfer 2020/21

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring 2020/21 (Outturn) and Capital Programme Monitoring 2020/21 (Outturn)