Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Interim)

To present the Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Interim) Report.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 25/06/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 8 Gorff 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw (Dros Dro) 2021/22

Description (Welsh): I gyflwyno Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2021/22 (Dros Dro).

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Interim)