Manylion y mater

Schedule of Remuneration for 2021/22

For Council to approve the schedule of remuneration for elected and co-opted Members for 2021/22 for publication, now all appointments have been made.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/06/2021

Angen penderfyniad: 22 Gorff 2021 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Rhestr o Gydnabyddiaethau Ariannol ar Gyfer 2021/22

Description (Welsh): I’r Cyngor gymeradwyo’r rhestr o gydnabyddiaethau ariannol ar gyfer Aelodau etholedig a chyfetholedig ar gyfer 2021/22 ar gyfer eu cyhoeddi, gan fod yr holl benodiadau wedi eu gwneud.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Schedule of Remuneration for 2021/22