Manylion y mater

Revenue budget monitoring 2021/22 (Interim)

To receive the first budget monitoring report for the new financial year.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/06/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 13 Gorff 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): 2021/22 monitro cyllideb refeniw (Interim)

Description (Welsh): Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r risgiau allweddol a’r problemau sy’n hysbys o ran sefyllfa derfynol y gyllideb refeniw ar gyfer 2021/22 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Revenue budget monitoring 2021/22 (Interim)