Manylion y mater

Prudential Indicators - Actuals 2020/21

To note the actual Prudential Indicator outcomes for 2020/21 compared with the estimates set for Prudence and Affordability.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 25/06/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 13 Gorff 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Dangosyddion Darbodus – Gwirioneddol 2020/21

Description (Welsh): Mae’r adroddiad yn cynnwys manylion ynghylch gwir Ddangosyddion Darbodus y Cyngor ar gyfer 2020/21 o’i gymharu â’r amcangyfrifon a bennwyd o ran Darbodusrwydd a Fforddiadwyedd.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Prudential Indicators - Actuals 2020/21