Manylion y mater

Corporate Parenting and Fostering Strategy update

To inform Members of changes to Fostering nationally which could impact Flintshire and includes very sensitive information.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/06/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 1 Gorff 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Y diweddaraf ar y Strategaeth Rhianta a Maethu Corfforaethol

Description (Welsh): I roi gwybod i Aelodau am newidiadau i Faethu yn genedlaethol allai effeithio ar Sir y Fflint ac mae’n cynnwys gwybodaeth sensitif iawn.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Corporate Parenting and Fostering Strategy update