Manylion y mater

Disability and Discrimination

To receive an update as requested the January meeting.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/06/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 1 Gorff 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Anableddau a Gwahaniaethu

Description (Welsh): Derbyn adroddiad yn unol â’r cais a gafwyd yn ystod cyfarfod mis Ionawr.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Disability & Discrimination