Manylion y mater

Childcare Sufficiency Assessment

To provide an assessment of the strategic and operational response to securing sufficient, sustainable, and high quality, childcare within the County.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/06/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 1 Gorff 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant

Description (Welsh): Darparu asesiad o'r ymateb strategol a gweithredol i sicrhau gofal plant digonol, cynaliadwy ac o ansawdd uchel yn y Sir.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Childcare Sufficiency