Manylion y mater

Care Inspectorate Wales (CIW) Annual Performance Review Letter

To note the content of the Annual Performance letter, Care Inspectorate Wales (CIW’s) assessment of the authority’s performance during the year 2020/21 and CIW's Performance Review Plan for 2020/21.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 25/06/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 9 Medi 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Llythyr Adolygiad Perfformiad Blynyddol Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

Description (Welsh): Bod y Cabinet yn nodi cynnwys y llythyr Perfformiad Blynyddol, asesiad AGC o berfformiad yr awdurdod yn ystod 2020/21 a Chynllun Adolygu Perfformiad AGC ar gyfer 2020/21

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Care Inspectorate Wales (CIW) Annual Performance Review Letter