Manylion y mater

Amendments to the Rules of Procedure

To enable the committee to consider the revised protocol.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 30 Meh 2021 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diwygiadau i Reolau Gweithdrefn

Description (Welsh): Bod y pwyllgor yn cytuno ac yn rhoi sylw am y Diwygiadau i Reolau Gweithdrefn.

Penderfyniadau

Agenda items