Manylion y mater

Action Tracking

To inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/09/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 10 Chwe 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Community and Education Overview & Scrutiny Facilitator

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Olrhain Gweithred

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Action Tracking (CROSC)