Manylion y mater

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

To consider the Forward Work Programme of the Community Housing & Assets Overview & Scrutiny Committee.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/03/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 6 Gorff 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Prif Gyfarwyddwr: Hwylusydd Trosolwg a Chraffu yr Cymuned a Menter

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred

Description (Welsh): I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Forward Work Programme and Action Tracking (CH & E)