Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Month 10)

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Notice of proposed decision first published: 13/10/2021

Report Type: Operational;

Adran: Finance

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2020/21 (Mis 10)

Description (Welsh): Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am sefyllfa monitro cyllideb refeniw 2021/22 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd ar Fis 10 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn