Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Month 9) and Capital Programme (Month 9)

The purpose of this report is to provide Members with the Revenue Budget Monitoring 2020/21 (Month 9) Report and the Capital Programme 2020/21 (Month 9) Report and Significant Variances.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 03/09/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 10 Chwe 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2020/21(Mis 9) a Rhaglen Gyfalaf (Mis 9)

Description (Welsh): Pwrpas yr adroddiad hwn yw darparu Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2020/21 (Mis 9) ac Adroddiad Rhaglen Gyfalaf 2020/21 (Mis 9) ac amrywedd sylweddol i’r Aelodau.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Month 9) and Capital Programme (Month 9)