Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Month 6) and Capital Programme Monitoring 2021/22 (Month 6)

The purpose of this report is to provide Members with the Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Month 6) Report and the Capital Programme 2021/22 (Month 6) Report and Significant Variances.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/06/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 11 Tach 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2021/22 (Mis 6) a Rhaglen Gyfalaf 2021/22 (Mis 6)

Description (Welsh): Pwrpas yr adroddiad hwn yw darparu Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2021/22 (Mis 6) ac Adroddiad Rhaglen Gyfalaf 2021/22 (Mis 6) ac amrywedd sylweddol i’r Aelodau.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Month 6) and Capital Programme (Month 6)