Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Month 5)

This regular monthly report provides the latest revenue budget monitoring position for 2021/22 for the Council Fund and Housing Revenue Account. The position is based on actual income and expenditure as at Month 5, and projects forward to year-end.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/06/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Hyd 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2020/21 (Mis 5)

Description (Welsh): Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am sefyllfa monitro cyllideb refeniw 2021/22 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd ar Fis 5 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Month 5)