Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Month 4) and Capital Programme 2021/22 (Month 4)

The purpose of this report is to provide Members with the Revenue Budget Monitoring 2020/21 (Month 4) Report and the Capital Programme 2020/21 (Month 4) Report and Significant Variances.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 08/06/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 16 Medi 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2020/21(Mis 4) a Rhaglen Gyfalaf (Mis 4)

Description (Welsh): Pwrpas yr adroddiad hwn yw darparu Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2020/21 (Mis 4) ac Adroddiad Rhaglen Gyfalaf 2020/21 (Mis 4) ac amrywedd sylweddol i’r Aelodau.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Month 4) and Capital Programme (Month 4)