Manylion y mater

A Plan for Shotton

To present a Plan for Shotton.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/06/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 16 Tach 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Uwchgynllun Shotton

Description (Welsh): Cyflwyno’r Uwchgynllun, fel y cytunwyd gan y Cabinet yn eu cyfarfod ym mis Chwefror 2021 ac yn dilyn y diweddariad a gyflwynwyd yn ystod cyfarfod y Cabinet ym mis Gorffennaf.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Shotton Master Plan