Manylion y mater

Joint funded care packages

To consider the implications of the lesser contribution by Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB) towards joint-funded care packages.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/06/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 1 Gorff 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Pecynnau Gofal a Ariennir ar y Cyd

Description (Welsh): Ystyried goblygiadau cyfraniad llai Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) tuag at becynnau gofal a ariennir ar y cyd.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Joint funded care packages