Manylion y mater

Economic and Market Update and Investment Strategy and Manager Summary.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 9 Meh 2021 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad ar yr Economi a’r Farchnad a’r Strategaeth Fuddsoddi a Chrynodeb Rheolwyr

Description (Welsh): Darparu diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar yr economi a’r farchnad a pherfformiad y Gronfa a Rheolwyr y Gronfa

Penderfyniadau

Agenda items