Manylion y mater

Pooling Investment in Wales

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 9 Meh 2021 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Cyfuno Buddsoddiadau yng Nghymru

Description (Welsh): Darparu diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar weithrediad Cyfuno Buddsoddiadau yng Nghymru

Penderfyniadau

Agenda items