Manylion y mater

Governance Update and Consultations

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 9 Meh 2021 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad Llywodraethu ac Ymgynghoriadau

Description (Welsh): Cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor ar faterion yn ymwneud â llywodraethu gan gynnwys y wybodaeth ddiweddaraf ar ôl cyflwyno ymateb y Gronfa i ymgynghoriad y Rheoleiddiwr Pensiynau ar y Cod Ymarfer newydd.

Penderfyniadau

Agenda items