Manylion y mater

Responsible Investment Roadmap

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 9 Meh 2021 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Map ffordd Buddsoddiadau Cyfrifol

Description (Welsh): Cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor, er mwyn gallu trafod yr argymhellion, mewn perthynas ag atgyfnerthu ymrwymiadau newid hinsawdd y Gronfa ac argaeledd dewis buddsoddi ecwiti cynaliadwy drwy Bartneriaeth Pensiwn Cymru.

Penderfyniadau

Agenda items