Manylion y mater

Clwyd Pension Fund Draft Audit Plan

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 9 Meh 2021 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Cynllun Archwilio Drafft Cronfa Bensiynau Clwyd

Description (Welsh): Cyflwyno Cynllun drafft Archwilio Cymru 2020/21 i Aelodau’r Pwyllgor i’w adolygu.

Penderfyniadau

Agenda items