Manylion y mater

Housing Rent Income - Year end outturn and latest position for 2021/22

To provide the Year end outturn for 202021 and an operational update on rent collection and current arrear levels for 2021/22.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/06/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 16 Meh 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Incwm Rhent Tai – Alldro diwedd blwyddyn a’r sefyllfa ddiweddaraf ar gyfer 2021/22

Description (Welsh): Darparu alldro diwedd blwyddyn ar gyfer 2020/21 a diweddariad gweithredol ar gasglu rhenti a’r lefelau dyledion presennol ar gyfer 2021/22.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Housing Rent Income - Year end outturn and latest position for 2021/22