Manylion y mater

Social Media and Internet Safety

To provide Members with an update on the Portfolio’s Social Media and Internet Safety policy and provision

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/06/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 1 Gorff 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Y Cyfryngau Cymdeithasol a Diogelwch ar y Rhyngrwyd

Description (Welsh): Rhoi diweddariad i Aelodau ar bolisi a darpariaeth y Portffolio ar y Cyfryngau Cymdeithasol a Diogelwch ar y Rhyngrwyd

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Social Media and Internet Safety