Manylion y mater

Annual Report from Regional School Improvement Service, GwE

To receive an update on the support provided by the regional school effectiveness and improvement service, GWE and its impact on schools

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/06/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 1 Gorff 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol gan y Gwasanaeth Gwella Ysgolion Rhanbarthol, GwE

Description (Welsh): Derbyn diweddariad ar y gefnogaeth gan y gwasanaeth gwella effeithlonrwydd ysgolion rhanbarthol, GwE a'i effaith ’r ysgolion.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Annual Report from Regional School Improvement Service, GwE