Manylion y mater

Mental Health Services in Flintshire

To highlight the challenges faced within Mental Health Services and the impact that Covid-19 is having on the mental health of the local population.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 08/06/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 27 Mai 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Partneriaethau) ac Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Gwasanaethau Iechyd Meddwl Sir y Fflint

Description (Welsh): Tynnu sylw at yr heriau sy’n wynebu gwasanaethau iechyd meddwl a’r effaith y mae Covid 19 yn ei gael ar iechyd meddwl y boblogaeth leol.

Agenda items

Dogfennau

  • Mental Health Services in Flintshire