Manylion y mater

Public Interest report issued under s.16 of the Public Services Ombudsman (Wales) Act 2005

To agree whether or not to accept the findings and/or recommendations in a public interest report issued by the Public Services Ombudsman for Wales.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 08/06/2021

Angen penderfyniad: 25 Mai 2021 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Adroddiad Budd y Cyhoedd a gyhoeddir o dan adran 16 Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005

Description (Welsh): Cytuno prun a ddylid derbyn y darganfyddiadau ac/neu argymhellion mewn adroddiad budd y cyhoedd, a gyhoeddwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Public Interest report issued under s.16 of the Public Services Ombudsman (Wales) Act 2005