Manylion y mater

Welsh Government Additional Schools Capital Repair and Maintenance Funding Grant

To consider the additional proposed Capital repair and Maintenance programme for Schools 2021/22 financial year enabled by additional Welsh Government funding.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 10/05/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 18 Mai 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol, Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid), Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Grant Cyllido Atgyweiriadau a Chynnal a Chadw Ysgolion Ychwanegol Llywodraeth Cymru

Description (Welsh): Bod y Cabinet yn ystyried y Rhaglen Atgyweiriadau a Chynnal a Chadw arfaethedig ychwanegol ar gyfer Ysgolion (blwyddyn ariannol 2021/22 wedi ei galluogi gan gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru).

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Welsh Government Additional Schools Capital Repair and Maintenance Funding Grant