Manylion y mater

Out of County Placements

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Notice of proposed decision first published: 23/04/2021

Report Type: Operational;

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Lleoliadau y tu allan i’r sir

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ymateb strategol a gweithredol y Cyngor fel rhan o’i ddyhead i gefnogi mwy o blant yn lleol ac i ail-gydbwyso darpariaeth gofal.