Manylion y mater

Safeguarding in Education

To provide an update on the discharge of statutory safeguarding duties in schools and the Education portfolio

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 23/04/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Meh 2021 by Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Diogelu mewn Addysg

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gyflawni dyletswyddau diogelu statudol mewn ysgolion a’r portffolio addysg.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Safeguarding in Education