Manylion y mater

Additional Learning Needs (ALN) Transformation

To provide an update on the Authority’s implementation plan and any national/regional updates

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 23/04/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Meh 2021 by Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynllun gweithredu’r Awdurdod ac unrhyw ddiweddariadau cenedlaethol/rhanbarthol

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Additional Learning Needs (ALN) Transformation