Manylion y mater

UK Government Levelling Up Fund

 

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 23/04/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 18 Mai 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cronfa Codi’r Gwastad Llywodraeth y DU

Description (Welsh): Cynghori Aelodau yngl┼Ěn â'r rhaglen newydd gan Lywodraeth y DU, trafod y cyfleoedd y gallai eu cynnig a chytuno ar amlinelliad o ymateb y Cyngor.

Dogfennau

  • UK Government Levelling Up Fund