Manylion y mater

Approval of Costs for new housing scheme at Park Lane, Holywell

To approve the development of four new Social Rent homes at Park Lane, Holywell.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/04/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 18 Mai 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Cymeradwyo costau ar gyfer cynllun tai newydd yn Park Lane, Treffynnon.

Description (Welsh): Cymeradwyo datblygu pedwar o dai Rhent Cymdeithasol yn Park Lane, Treffynnon.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Approval of Costs for new housing scheme at Park Lane, Holywell