Manylion y mater

Risk Management Update

To be assured that the updated risk management framework is comprehensive and functional.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 23/04/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 17 Tach 2021 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu), Prif Weithredwr

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Diweddariad Rheoli Risg

Description (Welsh): I gael sicrwydd bod y fframwaith rheoli risg diweddaraf yn gynhwysfawr ac yn weithredol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Risk Management Update