Manylion y mater

Internal Audit Annual Report

To inform members of the outcome of all audit work carried out during 2020/21 and to give the annual Internal Audit opinion on the standard of internal control, risk management and governance within the Council.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 12/04/2021

Report Type: (All Report Types);

Angen penderfyniad: 2 Meh 2021 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Archwilio Mewnol

Adran: Governance

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r aelodau am ganlyniad yr holl waith archwilio a gynhaliwyd yn ystod 2019/20 a rhoi’r farn Archwilio Mewnol flynyddol ar safon rheolaeth fewnol, rheoli risg a llywodraethu yn y Cyngor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Internal Audit Annual Report