Manylion y mater

Commencement of the Socio-economic Duty

To update Overview and Scrutiny of our preparedness for the commencement of the socio-economic duty

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 12/04/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 1 Gorff 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Cychwyn y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol

Description (Welsh): Diweddaru Trosolwg a Craffu ar ein parodrwydd ar gyfer cychwyn y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Commencement of the Socio-economic Duty