Manylion y mater

Town Centre Regeneration – property intervention

To consider the role the Council could play in helping towns to adapt to a changing economic situation through direct intervention in acquiring, redeveloping or managing properties.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/03/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 20 Ebr 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Adfywio Canol Trefi - Ymyrraeth Eiddo

Description (Welsh): Mae’r dull strategol ar gyfer adfywio canol trefi a gytunwyd arno gan y Cabinet ar 17 Mawrth 2020 yn galw am ddull mwy uchelgeisiol, gan gynnwys cydosod safleoedd ac ailddatblygu a chaffael eiddo. Gofynnir i’r Cabinet ystyried y rôl y dylai’r Cyngor ei chwarae rŵan o ran helpu trefi i addasu i sefyllfa economaidd sy’n newid ac sy’n cael ei gyrru gan effeithiau Covid-19 a Brexit drwy ymyrryd yn uniongyrchol mewn materion caffael, ailddatblygu neu reoli eiddo.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Town Centre Regeneration – property intervention